POWRÓT NA HOME

Branże i usługi


Strona główna Branże i usługi Wycofanie produktu z rynku

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt systematycznie rośnie - wpływa na to wiele czynników, m.in. rosnąca tendencja do korzystania przez firmy z części zamiennych lub półproduktów z krajów, w których brak jest odpowiedniego nadzoru regulacyjnego nad ich produkcją. W przypadku jakichkolwiek komplikacji, zdarzenie związane z odpowiedzialnością za produkt może mieć wpływ nie tylko na markę i reputację firmy, ale również na cenę jej akcji.

Kwestia bezpieczeństwa produktów była szeroko dyskutowana w mediach w ostatnich latach. Konsekwencje wycofania produktu mogą być znaczące dla działalności organizacji, szczególnie w zakresie udziału w rynku, wizerunku firmy i jej reputacji oraz kosztów prawnych. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne koszty związane z przywróceniem poziomu prowadzenia biznesu sprzed strat. Unijne wymogi prawne i brak jasnej analizy głównych ryzyk operacyjnych organizacji mogą również wpływać na portfolio jej produktów.

BTTN zapewnia swoim Klientom kompleksowe wsparcie: od analizy wygasłych polis ubezpieczeniowych, przez proces gromadzenia, organizacji i analizy danych szkodowych, po identyfikację i organizację kosztów. Nasza pomoc obejmuje także modelowanie alokacji strat, projektowanie i adaptację systemów rozliczeniowych oraz negocjacje z ubezpieczycielami.

Konsekwencje niewłaściwie zarządzanego procesu wycofywania produktu mogą być bardzo niekorzystne dla reputacji przedsiębiorstwa. Naszym celem jest prawidłowe ustalenie punktów zapalnych dla danego produktu, a następnie opracowanie satysfakcjonującego dla Klienta programu ubezpieczenia wycofania tego produktu z rynku.