POWRÓT NA HOME

Nasze usługi


Strona główna Nasze usługi Usługi w zakresie obsługi brokerskiej

Wdrożenie i kontrola programu ubezpieczeniowego

Zarządzanie programem ubezpieczeniowym jest procesem czasochłonnym, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia. Aby odciążyć naszych Klientów w tym zakresie, specjaliści BTTN świadczą dla nich następujące usługi:

 • Analiza zakresu i rodzaju ryzyka związanego z działalnością firmy, podział na ryzyko podlegające i nie podlegające ubezpieczeniom,
 • Analiza porównawcza z podmiotami działającymi na innych rynkach oraz analiza ekspercka ryzyk. Dane są analizowane w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem. Analizie podlegają ramy prawne, trendy w sektorze, konkurencja, analiza i ocena poszczególnych ryzyk,
 • Wybór optymalnej ochrony ubezpieczeniowej łącznie z negocjowaniem indywidualnych warunków ubezpieczeń i taryf z zakładami ubezpieczeń,
 • Plasowanie ryzyk u odpowiednich ubezpieczycieli,
 • Doprowadzenie do zawarcia ostatecznych umów ubezpieczeniowych.

Codzienne administrowanie programem ubezpieczeniowym

 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów.
 • Każdorazowa weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Monitorowanie przebiegu ubezpieczenia i dostosowanie ochrony do zmieniających się warunków ryzyka, zmian w działalności firmy, otoczenia prawnego.
 • Stała opieka nad całością portfela polisowego wraz z kontrolą terminowej płatności rat i wznowień.

Wsparcie w likwidacji szkód

 • Opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód.
 • Szkolenie pracowników w zakresie postępowania w wypadku szkody.
 • Merytoryczna ocena raportów szkodowych.
 • Negocjacje terminów i wysokości wypłat odszkodowań.

W razie zaistnienia szkody BTTN pomaga klientom w relacjach z zakładem ubezpieczeń dotyczących uzyskania odszkodowania. Zatrudniamy zespół specjalistów ds. likwidacji szkód, skutecznie negocjujących z towarzystwami, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najlepszych warunków na rzecz naszych Klientów.