POWRÓT NA HOME

Branże i usługi


Strona główna Branże i usługi Przemysł chemiczny

Branża chemiczna niesie ze sobą wiele zagrożeń związanych m.in. z: odpowiedzialnością za szkody środowiskowe, bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, zdarzeniami losowymi oraz spowodowanymi działaniem człowieka, jak również zmiennością w łańcuchu dostaw. Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu możemy we właściwy sposób ocenić ryzyko i zarządzać nim oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenie stabilności finansowej Państwa organizacji.

Zespół BTTN, składający się z inżynierów ds. ryzyka oraz konsultantów ds. likwidacji szkód posiada duże doświadczenie i wiedzę na temat branży, podmiotów w niej działających, najlepszych rozwiązań i benchmarków. Za pomocą unikalnych narzędzi analitycznych możemy wskazać i porównać ryzyka, na które narażona jest Państwa organizacja. Umożliwia to zaprojektowanie optymalnych kosztowo programów ubezpieczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu ustalonego poziomu tolerancji na ryzyko danej firmy.