POWRÓT NA HOME

Branże i usługi


Strona główna Branże i usługi Ochrona zdrowia

Konsekwencją zmian w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia jest dążenie placówek medycznych do racjonalnego gospodarowania swoimi finansami oraz wdrażania systemów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem pacjentów. Z drugiej strony coraz większa świadomość prawna społeczeństwa i bardzo krytyczna ocena mediów, wpływa na wzrost potencjalnej wysokości wypłacanych odszkodowań w przypadku błędu w sztuce lekarskiej

Organizacje opieki zdrowotnej stoją w obliczu zróżnicowanych zagrożeń, których źródłem jest charakter świadczonych przez nie usług. Nowe ryzyka, związane m.in. z: zaostrzaniem regulacji prawnych, wymaganiami dotyczącymi compliance, konsolidacjami oraz technologiami, wraz z tradycyjnymi kwestiami, takimi jak: bezpieczeństwo pracowników, ciągłość działalności oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym, stanowią główne zagrożenia dla tego sektora.

Branża opieki zdrowotnej zmaga się ze zmiennymi, specyficznymi wyzwaniami. Należą do nich m.in.: obniżający się poziom refundacji oraz rosnące koszty opieki medycznej, wzrost wartości szkód spowodowanych błędami medycznymi, częstotliwość roszczeń z tytułu odpowiedzialności pracodawcy, zwiększające się wysokości odszkodowań, nadużycia, bezpieczeństwo pacjentów, jakość opieki medycznej, ochrona danych, kwestie związane z leczeniem implantologicznym oraz rosnąca zależność branży od technologii.

Praktyka BTTN dedykowana dostawcom opieki zdrowotnej zajmuje się identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem, które potencjalnie zagraża realizacji strategii, działaniu oraz sukcesowi Państwa organizacji.