POWRÓT NA HOME

O nas


Strona główna O nas O BTTN

BTTN jest liderem na rynku usług z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Zarządzanie ryzykiem jest procesem wymagającym ciągłego dostosowywania się do ewoluujących warunków prowadzonej działalności. Złożone otoczenie rynkowe, konkurencja i coraz ściślejsza współzależność podmiotów znacznie utrudniają znalezienie rozwiązań najlepiej odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wybór optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Usługi BTTN obejmują:

 • doradztwo ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenia,
 • zarządzanie programami ubezpieczeniowymi,
 • pomoc w likwidację szkód,
 • zarządzanie ryzykiem.

Nasi Klienci reprezentują wiele branż. Są wśród nich przedsiębiorstwa średniej i dużej wielkości, podmioty publiczne, organizacje świadczące usługi specjalistyczne oraz osoby prywatne.

Podstawą przygotowania dobrego rozwiązania w zakresie ubezpieczeń jest dogłębne zrozumienie specyfiki działalności Klienta, jego celów, wyzwań i identyfikacja jego potrzeb. Stanowi to podstawę dla określenia profilu ryzyka oraz zdolności finansowej organizacji do jego ponoszenia, a docelowo do zaproponowania rozwiązania dopasowanego do potrzeb.

Programy ubezpieczeń BTTN obejmują:

 • ubezpieczenia ryzyk eksploatacyjnych,
 • ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia utraty zysku,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych oraz transportowych,
 • ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz gwarancje,
 • ubezpieczenia zdrowotne oraz grupowe ubezpieczenia na życie.