POWRÓT NA HOME

Nasze usługi


Strona główna Nasze usługi Doradztwo w zakresie ryzyka

BTTN przygotowuje optymalne rozwiązanie dla klienta w zakresie ubezpieczeń poprzez dogłębne zrozumienie specyfiki działalności Klienta, jego celów, wyzwań oraz identyfikacje jego potrzeb. Aby właściwie wywiązać się z tej roli, zatrudniamy specjalistów z zakresu technik finansowania ryzyka doskonale zorientowanych w obowiązującym ustawodawstwie oraz rodzajach ryzyka występujących w danej branży.

Posiadamy pełną wiedzę o rynku ubezpieczeń i sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeniowych, gdyż ich wiarygodność i stabilność odgrywa kluczową rolę w procesie wyboru ofert.

  • Wszechstronna analiza obecnego programu ubezpieczeniowego.
  • Identyfikacja oraz ocena ryzyk i zagrożeń wynikających z działalności Klienta.
  • Propozycja optymalnych rozwiązań programu ubezpieczeniowego.
  • Analiza ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, rekomendacja najlepszych propozycji.
  • Plasowanie ryzyk u odpowiednich ubezpieczycieli.

BTTN opracowuje program ubezpieczeniowy zapewniający optymalną równowagę pomiędzy ochroną ubezpieczeniową a jej kosztem. Udziela swoim klientom rekomendacji, mających na celu poprawę efektywności ochrony i zabezpieczenia przed ryzykiem.