POWRÓT NA HOME

Branże i usługi


Strona główna Branże i usługi Branża kolejowa

BTTN stara się zapewnić optymalną ochrony ubezpieczeniowej dla działalności w sektorze kolejowym, obejmujące usługi pasażerskie, wszystkie rodzaje przewożonych towarów oraz wszystkich interesariuszy finansowych i operacyjnych.

Nasze rozwiązania zapewniają transfer ryzyka dla m.in. następujących przedsiębiorstw z branży kolejowej:

  • koleje pasażerskie - szybkie, regionalne, miejskie i podmiejskie,
  • właściciele i zarządcy infrastruktury, w tym agencje publiczne sponsorujące usługi kolejowe,
  • operatorzy i koncesjonariusze obsługi technicznej,
  • operatorzy kolejowych przewozów długodystansowych i krótkoterminowych,
  • logistyka kolejowa, terminale i operatorzy przełączający,
  • tabor i producenci produktów,
  • leasing pojazdów szynowych (leasingodawcy i najemcy),
  • usługi naprawy lokomotyw i wagonów.