Branże

Jedną z nieodłącznych cech prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko.

Nieoczekiwane wydarzenia mogą często prowadzić do obniżenia zysków, a nawet zniszczyć dobrze prosperującą firmę. Statystyki rynków zachodnich mówią, że wśród dużych firm, tylko 25% przetrwało na rynku, po odbudowie swojego majątku po szkodzie.

Jak widać nie wystarczające jest zatem ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa od ognia i innych zdarzeń losowych. Wypłata odszkodowania i naprawa majątku trwa, a wywołana przez nią długa przerwa w działalności może mieć znaczący wpływ na dalsze losy firmy.

czytaj dalej >
BTTN był wśród sponsorów Międzynarodowych mistrzostw Polski IVY POLO CUP